BİOR GÜBRE

Topraktan Sofraya Bereket
Takipçiler 0
Kuruluş yılı: 2017
Çalışanlar: 2

Ürünler
BİOR NİTROPOTAS
BİOR NİTRO PLUS
BİOR HÜMBİG PLUS

Türkiye’de yapılan araştırmalar, ülkemizde iklim şartları, tarım arazilerinin sürekli ekimi, yanlış gübreleme yöntemleri vs. birçok nedene bağlı olarak tarım arazileri erozyona uğrayarak toprak kalitesinin ve veriminin düştüğünü belirtmektedir. Tarım arazilerinde bitkinin sağlıklı gelişimi gerekli güneş ışığı, hava, su, toprak ve mineraller yaşamsal önem taşımaktadır. Bitkilerin gelişimi için toprakta temel besin maddeleri yer almaktadır. Bu besin maddeleri Macro Besinler ve Micro Besinler diye ikiye ayrılmaktadır.

MACRO BESİNLER; Azot(N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) ve Kükürt (S)
MİCRO BESİNLER; Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Bor (B), Molibden (Mo), Klor (Cl)

Türkiye’de tarımsal üretim topraklarında bitkinin sağlıklı gelişimi için gerekli ve en çok eksilen besin maddesi başında Azot gelirken sırayı Potasyum ve Fosfor takip etmektedir.
Tarım topraklarında verimliliği arttırmak ve sürdürebilir tarımı geliştirici yöntemler ortaya konarak, toprak analizine dayalı daha yenilikçi bir gübreleme programı ile daha sağlıklı ve ekonomik değeri yüksek tarımsal üretim elde edilebilir. BİOR olarak firmamızın çiftçilerimizin “toprak” birim alanından en yüksek verimi almalarını sağlamak en büyük hedefimizdir.

Your trade requests are welcom 24/7