Tanımlar:

 1. şirket; TURKBABA ELEKTRONİK TİCARET BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ şirket olup Uygulama ve Site Yönetimi olarak zikredilecek ve Turkbaba'ya ait uygulama, site ve sayfaların sahibidir. Hizmetlerin ziyaretçisi veya yararlanıcısı Üye/Tüccar olarak zikredilecektir. İş verilerinin reklamını yapan, pazarlayan veya paylaşan kuruluşlar hizmet sağlayıcı/endüstriyel/tüccar olarak zikredilecektir. Hizmet Sağlayıcılar, herhangi bir tür ve biçimde metin, video içerik, ses içerik, çizimler, grafik, vb. gibi* İçerik* olarak anılan diğer materyalleri yayınlar, karşıya yükler, iletir veya kullanıma sunar.

KİŞİSEL SORUMLULUK

 1. Turkbaba uygulamasının ve web sitesinin ticari güvenlik konusundaki yönetiminin hassasiyetinden hareketle, hizmet sağlayıcıların veya tacirlerin, şirketlerin ve fabrikaların kendi yetki alanında usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmış olmasını her daim sağlar ve kayıt süreçlerinde azami dikkat ve özeni göstermekle beraber, Turkbaba aracılığıyla açıkça seçilmedikçe, Turkbaba uygulamasının ve web sitesinin yönetimi bir kefil veya garantör olarak kabul edilmez. ve ayrıca içeriğimizin her zaman hatasız, eksiksiz, doğru veya güncel olacağının garantisini veremeyiz.
 2. Bu kullanım koşullarını kabul etmekle, üye, tacir veya kullanıcı uygulamayı tüm kullanımlarında, uygulamayı kullanması kendi kişisel sorumluluğunda olduğunu kabul ettiği anlamına gelmektedir.
 3. Kullanıcı, ticari ve kişisel verilerini Turkbaba uygulaması ve web sitesi vasıtasıyla başkalarıyla paylaşmayı kabul etmektedir.
 4. Hizmet sağlayıcı, müşteri verilerini, üye işyeri veya uygulama yönetiminin izin ve onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

6.1 Uygulama yönetimi, kullanım koşulları veya gizlilik politikasında her koşulda dilediği zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değişiklik, düzeltme, ekleme veya çıkarma yapma mutlak hakkını saklı tutar. Değişiklikler için lütfen kullanım koşullarını periyodik olarak gözden geçirin.

6.2 Değişikliklerin yapılmasından sonra Turkbaba uygulamasını ve web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri açıkça kabul ettiğiniz anlamına gelir.

6.3 Kullanıcı, Turkbaba uygulamasının ve web sitesinin gizlilik politikasını ve hüküm ve koşullarını, Turkbaba uygulamasının sitelerinde ve sayfalarında kendi sekmelerinde görüntülemeyi kabul eder.

6.4 Kullanıcı, haber bandının veya reklamın Turkbaba yönetimi tarafından uygun gördüğü tarzda sunulmasını kabul eder.

7.1 Turkbaba uygulamasının ve web sitesinin yönetimi, Turkbaba'yı açıkça seçmemiz durumunda, ticari işlemler sırasında uygulama yönetimi taraf olmaksızın hem üyenin hem de hizmet sağlayıcının rahatlığını sağlamak için sadece bir aracı konumundadır.Üye ile hizmet sağlayıcı arasında ortaya çıkan bağlantılardan veya ilişkilerden kaynaklanan durumlarda ise, Turkbaba uygulamasının ve web sitesinin yönetimi üye ile hizmet sağlayıcı arasındaki ilişkiye dahli olmadığından, Turkbaba'nın rolü yalnızca denetleme konumundadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık veya anlaşmazlıklardan kaynaklanan her türlü mesele de ise uygulama yönetimini bağlayan bir durum yoktur.

7.2 Turkbaba uygulaması ve sitesi yönetimi, Turkbaba uygulamasını veya sitesini kullanan veya kullanmayan kişilerce, özel veya tüzel şahıslara yönelik her türlü yazılı, görüntü veya kayıtlı yorumlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.3 Turkbaba uygulamasının ve web sitesinin yönetimi, Taraflardan herhangi biri tarafından sağlanan verilerin doğruluğundan veya yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.4 Hizmet sağlayıcılar bölümüne kayıt olmak kesinlikle kişinin kendi kişisel sorumluluğunda olup verilerinin doğruluğundan kendisi sorumludur.

7.5 Turkbaba uygulaması ve web sitesinin yönetimi, bir üye veya kullanıcı olarak kendi isteğinizle Turkbaba kullanımı neticesinde Hizmet sağlayıcı, tüccar veya sanayiciden kaynaklanan veya kaynaklanmayan bunlarla bağlantılı olarak doğrudan, dolaylı, özel, netice itibariyle, cezai veya arızi olarak uğrayabileceğiniz hiçbir zarardan sorumlu değildir. Uğrayacağınız bu zararlar aşağıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:

* Profesyonel olmayan, etik olmayan veya ahlaka aykırı davranışlar.

* Özelliklerin ve anlaşmanın ihlali.

* Teslimat ve makbuzlardaki gecikmeler.

 * Kötü depolama ve zayıf ürün.

* Mali yükümlülüklerini yerine getirememe.

7.6 Turkbaba uygulaması ve web sitesini veya Turkbaba uygulaması ve sitesi aracılığıyla sunulan ürün veya hizmetleri herhangi bir ad altında kullanmanıza ilişkin risk tamamen size aittir. Turkbaba uygulaması ve web sitesi üzerinden sunulan içerik, ürün ve hizmetler, uygulama yönetimi tarafından herhangi bir müdahale tabi tutulmadan veya değişiklik yapılmada,  herhangi bir garanti veya teminat olmaksızın sanayici ve tüccarlar tarafından sağlanmakta olup Yasaların izin verdiği azami ölçüde sunulmaktadır.

7.7 Hizmeti kullanarak elde edebileceğiniz sonuçların doğruluğunu veya güvenilirliğine dair garanti temin etmiyoruz.

7.8 Turkbaba uygulaması ve web sitesi, üyeler ve kullanıcılar için güvenli bir ortam oluşturup isteklerini almayı ve kendileri için en iyisini seçmeyi amaçlayarak en iyi ticari anlaşmaya ulaşmalarına yardımcı olacak bir araçtır.

7.9 Turkbaba web sitesi ve uygulamasının yönetimi olarak, bir hizmet sağlayıcı, sanayi veya ürün kullanıcıları hakkında ulaşabildiğimiz bazı belge, kanıt ve iyi yorumlara dayanarak bir sanayici, tüccar veya hizmet sağlayıcı önerisinde bulunabiliriz.  Bu durum ücretli bir danışma sağlamaya yönelikte olabilir.

Hizmet sağlayıcının/sanayi/tacir kullanım şartları ve koşulları

 1. Bizimle birlikte bulunmanız ve Turkbaba uygulaması ve web sitesi aracılığıyla hizmetlerinizi sunmanız bizim için büyük önem taşımakta olup sizin ve tüm kullanıcıların korunmasını sağlama amacıyla çok çaba göstermemiz ve çalışmamızı gerektiriyor. Bu nedenle sanayici, tüccar veya ziyaretçi olarak kayıt olmanız durumunda tarafınızca sağlanan verilerinizin ve görüntülenmeye açık mesleki dosyanızın Turkbaba uygulaması ve web sitesinin ana bölümünde yer alacağını kabul etmekte olup bundan böyle Çalışma Grubu olarak ta anılacaktır. Bu durumda Turkbaba uygulamasını kullanmanız, bu sözleşmede bahsi geçen ve belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmiş olduğunuzu, hüküm ve koşullara bağlı kalacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
 2. Turkbaba'ya sınai sıfatıyla kayıt yapmanız durumunda, bir fabrika sahibi olduğunuz ve Turkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan yasal ve resmi temellere göre üretim ve lisans hakkına sahip olduğunuz

anlamına gelir.  İhlal etmeniz durumunda Turkbaba yönetimi herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendi adınıza ve kurum adına yalnızca size aittir. Turkbaba yanıltıcı veri kullandığınızı ve başkalarını dolandırdığınızı iddia etme hakkını saklı tutar.

 1. Herhangi bir üyenin, ziyaretçi tüccar / sanayici sıfatına bakılmaksızın, başka bir şirketi temsil etmesi veya kendi ürünü dışında ürünleri teşhir etmesi, sahte veya yanlış malzeme veya ürünün tanıtımını yapması veya herhangi bir ürünü kendisine atfetmesi yasak olup Turkbaba yönetimi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın üyeliği iptal etme veya dondurma hakkına sahiptir.
 2. Tüm Turkbaba sitelerinde, sayfalarında ve uygulamalarında pornografik veya saldırgan materyal veya ürün tanıtımı yapmak veya Turkiye Cumhuriyeti'nde izin verilmeyen herhangi bir materyal veya ürünün tanıtımını yapmak kesinlikle yasaktır. ihlal edene ve kurumuna karşı ceza davası

Tüm Turkbaba sitelerinde, sayfalarında ve uygulamalarında pornografik veya saldırgan materyal veya ürün tanıtımı yapmak veya Turkiye Cumhuriyeti'nde izin verilmeyen herhangi bir materyal veya ürünün tanıtımını yapmak kesinlikle yasaktır. Bunun yapılması halinde üretici, yayıncı veya üye hukuki sorumluluğa tabi tutulacak olup, Turkbaba yönetiminin, ihlal eden kişileri ve kurumlardan hak talep etme, şikayet etme, hukuki ve cezai dava açma hakkı saklıdır.

 1. Güncel veya zamanla değiştirilen bu hüküm ve koşullar, web sitesi, bağlı sayfaları ve Turkbaba Uygulaması tarafından sağlanan tüm hizmetlerini kapsar.
 2. Bu belge ve uygulamanın gizlilik politikası, sizinle Turkbaba arasında bağlayıcı bir sözleşme teşkil eder ve buna göre -* Turkbaba uygulamasını ve web sitesini kullanımınız durumunda - sözleşme yapma ve sözleşme akdetme konusunda tam yasal olanağınızı kabul etmektesiniz ve işbu sözleşmede yer alan şart ve yükümlülükleri kabul ettiğinizi ve buna bağlı kalacağınızı kabul etmektesiniz. Aksi durumda Uygulamanın şart, koşul, politika ve kanunlarını kabul etmiyor ve bunlara uymak istemiyorsanız, uygulamadan ve siteden ayrılmanızı rica ederiz.
 3. Mesleğinizi icra etme amacıyla yasal olarak yetkili değilseniz veya faaliyetlerinizin ve mesleğinizin ait olduğu ve bağlı olduğunu yasal mercilerce tarafınıza verilmiş lisansınız yoksa Turkbaba hizmetlerini kullanamaz ve bu uygulamalar tarafınızca kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu nedenle, Turkbaba uygulamasını ve web sitesini kullanmanız durumunda temsil ettiğiniz ve faaliyetlerini yürüttüğünüz işin kanunlarca onaylandığını kabul etmiş bulunmaktasınızdır.
 4. Turkbaba yönetimi, Turkbaba sitesinde ve uygulamasında mevcut olan veri, içerik, materyal ve bilgileri kullanmak için kullanıcıya, münhasır, sınırlı olmayan, ve geri alınabilir bir lisans vermiştir. Kullanıcının, fikri mülkiyet hakkının üçüncü şahıs sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın, yasaların açıkça izin verdiği sınırlar dışında, üçüncü şahıslara ait fikri mülkiyet haklarını kullanma veya istismar etme hakkına sahip olmadığını unutmayınız.
 5. Turkbaba uygulaması ve web sitesinin yönetimi, kendisine ait olan fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmaktadır. Kullanıcı, yazılı bir izin olmaksızın, Bu, Hizmetlerin amaçlanan hedefleri doğrultusunda hüküm ve koşullarda belirtilen sınırlar dahilinde kullanılması amacıyla makul ölçüde gerekli olanın dışında, Uygulamada mevcut olan veri ve bilgileri kullanamaz, kopyalayamaz, görüntüleyemez, gerçekleştiremez, bunlardan türev çalışmalar oluşturamaz, dağıtamaz, iletemez veya alt lisansını veremez ve bu hususta her hangi bir hak iddia edemez.
 6. Turkbaba uygulaması ve web sitesinin yönetimi, mevcut teknik ve teknolojik imkanlara göre farklı cihazlarda uygulama hizmetleri sunmaktadır.18. Herhangi bir sistem, uygulama veya ağın herhangi bir güvenlik açığından, zayıflığından yararlanma veya herhangi bir sistemi test etme, güvenlik prosedürlerini veya doğrulama prosedürlerini ihlal etme, yetkiniz dahilinde olmayan kamuya açık olmayan hizmetler, izinler veya paylaşılan hizmetler alma, Turkbaba uygulaması ve web sitesinde kayıtlı diğer hizmet sağlayıcıları, üreticileri veya tüccarları hacklemek veya hacklemeye çalışmak, atlama veya bozma örneğin ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere;, Hizmetlerin herhangi bir bölümüne virüs, aşırı yükleme, çoklu mesaj veya istenmeyen elektronik mesajlar gönderek, Kötü amaçlı yazılımlar yerleştirme veya Hizmetlerin kötü amaçlı yazılımları yayma, Hizmetlere herhangi bir şekilde erişme veya bunları arama, istenmeyen mesajlar, promosyonlar, reklamlar veya istenmeyen e-postalar gönderme, yanlış veya yanıltıcı bilgiler göndermek,  yanıltıcı veya aldatıcı mesajlar dahil olmak üzere Değiştirilmiş olarak kullanmak suretiyle kötü amaçlı yazılım yerleştirmek yasaktır.
 7. Yanlış, yanıltıcı veya başkalarının haklarını ihlal eden herhangi her türlü materyalin yayınlanması yasaktır.
 8. Gerekli onay ve izin alınmadan ürün ve hizmetleriniz dışında herhangi bir ürün veya hizmetin tanıtımını veya reklamını yapmanız yasaktır.
 9. Herhangi bir kişinin kimliğine bürünmek veya başka bir kişi veya kuruluşa ait olduğunuzu ima etmek ve başka bir kimlikle hareket etmeniz yasaktır.
 10. Yasa dışı, pornografik, uygunsuz içerik, nefret söylemi, dinsel, ırksal veya etnik nefreti savunan her türlü içeriği veya herhangi bir şekilde yasayı ihlal eden, başkalarının gizliliğini ihlal eden veya başkalarının itibarını karalayan herhangi bir materyali yayınlama veya paylaşmak yasaktır.
 11. Uygulama yönetimi, dilediği zamanda hiçbir kısıtlama olmaksızın tarafımıza göndermiş olduğunuz içeriği değiştirebileceğini, kopyalayabileceğini, yayınlayabileceğini, dağıtabileceğini, tercüme edebileceğini ve kullanabileceğini kabul etmiş olmaktasınız.
 12. Uygulamadaki herhangi bir bilgi, ürün açıklamaları, fiyatlandırma, promosyonlar, teklifler, ürün nakliye ücretleri, nakliye süreleri ve bulunabilirliği ile ilgili olabilecek yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içermesi durumunda Uygulama yönetimi, herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya eksikliği düzeltme ve bilgileri değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar.

Üye Kullanım Şartları ve Koşulları:

 1. Turkbaba aracılığıyla tüccar ve sanayiciler silsilesine katılmanız bizleri onure ve mutlu etmekte olup Turk sanayi hizmetine daha fazlasını sunmamız ve küresel ticareti kolaylaştırmamız için bizi motive eden bir husus olmaktadır. Turkbaba uygulamasını ve web sitesini tercih ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. Güvenliğiniz ve verilerinizin güvenliği konusundaki endişenizi, güvenli ve etkili bir elektronik ortamda en iyi hizmetleri alma arzunuzu anlamaktayız. Turkbaba A.Ş. yönetimi, yukarıda belirtilen esaslara dayalı olarak en iyi sonuca ve hizmete ulaşmak için bu rolü üstlenmekten onur duymaktadır. Turkbaba uygulamasının ve web sitesinin yönetimi, sizinle hizmet sağlayıcılar, reklamcılar veya içerik oluşturucular arasında ortaya çıkan her türlü ilişkiyi düzenlemek için hizmetleri mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmek için bazı özel kurallar ve koşullar belirlemiştir. Burada belirtmek gerekir ki, bu sözleşmede yer alan kural ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen uygulamayı veya siteyi kullanmayınız. Ayrıca, bu belge, Turkbaba uygulaması ve web sitesi aracılığıyla veya hizmet sunumu boyunca ticari yardım arayan kişi için uluslararası ve ulusal mevzuatla güvence altına alınan hakların korunması için alınan tüm önlemleri ele almaktadır.  Buradaki Amaç, üretici ve tüketicilerin sanayi haklarını korunmasını sağlama ve artırmayı hedeflemektedir.

 

ÜYE HAKLARI

 1. Turkbaba uygulaması ve web sitesi, ticari ve endüstriyel konularla ilgilenen herkesin her çeşit teknik unsurlar aracılığıyla güvenli ve kolay bir ortamda sunulan hizmetlerden yararlanabileceği şekilde uygulanmış ve geliştirilmiştir. Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

1- Turkbaba uygulaması iOS & Android cihazlarda çalışan mobil bir uygulamadır.

2- Bölümler, her bölüm, her tüccar, sanayici ve hizmet sağlayıcı için bir dosya sayfası ile her uzmanlıktaki bir uzmanlık listesi sunacak şekilde görüntülendi.

3- Ürün veya firma adına göre arama yapılabilmektedir.

4- Online ödeme imkanı sağlamaktadır.

5- Kontrol Paneli: Kontrol paneli, iş amirlerinin kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini ve anlaşmaları veya ticari konuşmaları görüntülemelerini sağlar.

6- Teknik destek simgesi: Firebase hizmeti veya destek kartı aracılığıyla doğrudan sohbet yoluyla uygulama veya web sitesi yönetimi ile iletişime geçme olanağı sağlar.

7- Arama motorundaki görünümlerini etkileyen paketleri ve fiyatlarını her pakete göre kontrol etmenin bir yolunu oluşturabilme imkanı.

8- Firmaların veya ürünlerin arama motorlarındaki görüntülenmesini (izleme sayısı) belirlenmesi

9- Firmayı veya satıcıyı ürün için kayıt ettirecek (uygulama yönetiminin onayından sonra) ve ücretleri ödeme mekanizması oluşturma imkanı

10- Kullanıcılar, şirketler ve tüccarlar için bir bildirim sistemi kurulması

11- Tıpkı uygulamada olduğu gibi kullanıcı için web arayüzünü etkinleştirebilme

12- Üretici ve tüccar arasında yazılı bir konuşma alanı ekleme imkanı

13- Turkiye Cumhuriyeti'nde tescil ve marka bulma imkanı

14- Turkbaba gözetimi ve garantisinde yükleme ve nakliye imkanı

15- Turkbaba nezaretinde ticari acente edinme imkanı

Bütün bunlar ve daha fazlası şuna yol açacaktır:

* Ürünlerin, şirketlerin ve hizmetlerin miktar ve kalitesinin varlığı ile emek, paradan tasarruf etme ve boşa harcamama.

* Maksimum sayıda seçenek sunarak ihtiyaçlarınıza uygun fabrikaları, şirketleri ve ürünleri aramanıza bir kullanıcı olarak yardımcı olma imkanı

Kullanıcı Üye Sorumlulukları

 1. Kullanıcı, Turkbaba uygulamasında veya web sitesinde hesap oluşturduğunda, cep telefonu numarasını kaydedip şifre oluşturur. Kullanıcı kendi verilerinin gizliliğini korumalı ve başkalarıyla paylaşmamalıdır. Buna binaen, şifrenin çalınması veya ifşa edilmesi durumunda kullanıcı, belirtilen iletişim araçlarını kullanarak derhal uygulama ve site yönetimiyle iletişime geçmelidir.

* Kullanıcı, uygulama ve web sitesi yönetimi tarafından yayınlanan gizlilik politikasındaki hüküm ve koşulları, bunlara bağlı değişikliklerini incelemek ve bunlara uymakla yükümlüdür.

Uygulama yönetiminin bu belge hüküm ve koşullarına göre sahip olduğu haklara ek olarak, her türlü yasal işlem yapabilme ve her türlü teknik önlemi alabilme hakkı bulunduğu gibi, Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki kısıtlamaların ihlalini önleme amacıyla bu Kullanım Koşullarını ve bu Gizlilik Politikasını veya Uygulama Yönetimi tarafından yayınlanan Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını uygulama hakkına sahiptir.

Ücret Ve Para İadesi

 1. Turkbaba uygulaması ve web sitesi yönetimi, şirketlerin, sanayicilerin veya tüccarların üyeliklerine uygun gördüğü her türlü ücreti belirleyip uygulama veya platforma herhangi bir ürünü indirip yüklemek karşılığında fiyat belirleme, yıllık abonelik veya başka herhangi bir sözleşme formu ile aboneliğe maddi karşılık talep etme hakkı bulunmaktadır.
 2. Hizmet sağlayıcıları için sözleşme süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir miladi yıldır. Taraflardan biri sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren bir aydan az olmamak üzere sözleşmenin feshini talep etmedikçe Sözleşme kendiliğinden otomatik olarak yenilenir.
 3. Uygulama yönetimi, herhangi bir hizmet sağlayıcının, tacirin veya şirketin herhangi bir kullanım ve gizlilik koşullarını ihlal etmesi durumunda aboneliğini iptal etme hakkına sahiptir.
 4. Alıcı veya kullanıcı, Turkbaba uygulaması ve web sitesi tarafından sağlanan hizmetler karşılığında yapılan ödemelerin veya tutarların iadesini talep etme hakkına sahip değildir. Uygulama yönetimi Visa, MasterCard kartı veya başka bir ödeme yolunu seçebilmektedir.
 5. Uygulama yönetimi, her daim önceden haber vermeksizin sağlanan hizmetleri veya ücretleri değiştirme hakkına sahiptir.
 6. Uygulama yönetimi, her daim önceden haber vermeksizin verilen hizmetleri veya ücretleri durdurma hakkına sahiptir.
 7. Uygulama yönetimi, sağlanan hizmetleri ve ücretleri değiştirme veya durdurma ile kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumluluk kabul etmemektedir.

Genel Şart ve Koşullar

 1. Turkbaba uygulamasının ve web sitesinin kullanıcısı olarak, uygulamanın kullanım koşullarını kabul etmekle aşağıdakileri taahhüt etmektesiniz:
 2. tarafınıza ait tüm İçerikleri kullanma ve yayınlamaya yönelik tüm haklara sahipsiniz.
 3. Sizin tarafınızca Uygulamada veya Uygulama aracılığıyla İçeriğin yayınlanması, üçüncü bir tarafın gizlilik haklarını, tanıtım haklarını, telif haklarını, ticari marka, patent, ticari sır, sözleşme hakları, gizlilik veya diğer haklarını ihlal edemez.
 4. uygulamayı veya uygulama bağlı hizmetleri Kullanım Koşullarından herhangi birini ihlal etmeniz durumunda veya herhangi bir yasa dışı kullanımında, Şirket'e ve çalışanlarına, yöneticilerine, temsilcilerine ve acentelerine karşı ortaya çıkan ve doğan her türlü üçüncü şahıslara yönelik zarar, dava masrafı, hasar, yasal sorumluluk, kayıp ve masraf (geçerli avukatlık ücretleri ve masrafları dahil) tazmin etmeyi ve ödemeyi kabul etmektesiniz. Bu türde her hangi bir dava, yükümlülük, kayıp, maliyet veya masraf hakkında bilgilendirileceksiniz.
 5. Uygulama, herhangi bir suç faaliyetini, projesini destekleyen veya teşvik eden veya suç faaliyetleri hakkında bilgilendirici bilgiler sağlayan herhangi bir eylem için kullanılamaz.

 

 1. Uygulama yönetimi, reklamda Turk kanunlarına veya işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda taraflardan herhangi birinin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.
 2. Uygulama yönetimi, üçüncü şahıslara ait açık kaynaklı yazılımlar dahil olmak üzere ama bununla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlerin bir parçası olarak üçüncü şahıslar tarafından sağlanan yazılımları kullanabilir. Kullanıcının üçüncü şahıs yazılımını kullanımı, üçüncü şahıs yazılım sağlayıcısı tarafından yayınlanan bazı ve tüm kullanım koşullarına, gizlilik politikasına ve bu tür kullanımı yöneten şartlara tabidir. Gerektiğinde, Uygulama Yönetimi, üçüncü kişi yazılımı için geçerli olan öznitelik bildirimlerini ve sorumluluk reddini içerebilen üçüncü kişi yazılımıyla bağlantılı ek bildirimler gönderebilir.

Mülkiyet Hakları

 1. Tüm hakları Turkbaba'ya aittir ve uygulamayı yönetme hakkı tek başına Turkbaba'ya aittir.
 2. Kullanım Koşullarını kabul etmekle, İçeriğiniz dışında kullanılan tüm simgeler ve araçlar ve Uygulamanın bileşenleri de dahil olmak üzere Turkbaba Web Sitesi ve Uygulaması ile ilgili tüm hakların, mülkiyet ve menfaatlerin bize ait olduğunu ve tarafımıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.
 3. Uygulama ve site yönetimi tarafından sağlanan ve başkaları tarafından sağlanan içerik, markalar, telif hakları, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Ayrıca uygulama ve site içeriğinin tamamı Turk ve uluslararası telif hakları kanun ve anlaşmalarına tabidir.

Hesaba bağlı e-posta

 1. Turkbaba aşağıdaki hakları saklı tutar:
 2. E-posta gönderimi
 3. Turkbaba'nın ilginizi çekebileceğini düşündüğü ürün ve hizmetleri size periyodik olarak gönderimini
 4. Sizi kullanıcı verilerine katılmaya davet eden, hizmetlerimizi değerlendirmenizi, uygulamaya ve siteye katılan ticari ve endüstriyel şirketler hakkındaki görüşlerinizi alma amacıyla e-postalar gönderme, ayrıca sizden: hizmetinizde en yüksek dereceye ulaşma fırsatını kazanmanıza yardımcı olma amacıyla e-posta gönderme hakkını saklı tutar.
 5. Kullanıcı (tüccar/sanayici/kullanıcı üye), uygulama, web sitesi veya ilgili sayfalarının kullanıcıları tarafından sağlanan iletişim bilgilerini, saklayamaz, istenmeyen amaçlar doğrultusunda kullanamaz ve istenmeyen toplu iletişim araçlarıyla yayınlayamaz. Örneğin: spam gibi. Kullanıcı, bu bölümün koşullarına aykırı olarak başkalarının kendisine ait hesabını kullanmasına izin veremez. Buna binaen, kullanıcının veya kullanıcı verilerini kullananların bu hükümleri ihlal etmesi durumunda uygulama yönetimi, kullanıcının kaydını veya hizmetlere erişimini sonlandırabilir ve diğer yasal önlemleri alabilir.

Mülkiyet Ve Yönetimin Devri

 1. Turkbaba uygulamasının kanuni sahibi olarak TURKBABA ELEKTRONİK TİCARET BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ, dilediği şirkete dilediği zaman uygulamanın mülkiyetini veya uygulamanın yönetimini verebilir, feragat edebilir veya bu sözleşmeyi içeren uygulamanın yönetimini devredebilir. Herhangi bir holdinge, bağlı şirket veya dilediği şirkete sınırlama olmaksızın veya şirketin herhangi bir üçüncü tarafa satışını veya dilediği şirket ve üçüncü taraflarla birleşme yapabilme hakkına sahiptir. Bu durumun aksine, Kullanıcı bu Sözleşmeyi başka herhangi bir kişiye devredemez, satamaz veya alt lisansını veremez. Bu hususa yönelik yapılacak herhangi bir girişim, yasaların ihlali olarak kabul

edilecektir.Fotoğrafların, Videoların ilgili taraflarca kullanılması, telif haklarından TurkBaba sorumlu değildir.

Sözleşmenin Feshi Ve İşin Durdurulması

 1. Bu şartlar, tarafınızca, uygulama veya site yönetimi tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Mümkünse yazışma kullanımını durdurarak ve hesabınızı silerek istediğiniz zaman ve herhangi bir nedenle feshetmeye karar verebilirsiniz.
 2. Uygulama ve site yönetimi olarak, makul çerçevede, aşağıdaki sebepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, dilediği zamanda ve herhangi bir nedenle İletişimlere erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabiliriz:

a-       Bu Koşulları, Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya herhangi bir ilgili politikayı ihlal etmeniz durumunda

b-     Bir risk teşkil etmeniz veya bizi potansiyel yasal risklere maruz bırakmanız.

 1. Uygulamayı veya siteyi kullanmanızın durdurulmasıyla birlikte şu koşullar geçerliliğini korur: tazminat, sorumluluk reddi, sorumluluğun sınırlandırılması ve üçüncü kişilerin haklarına ilişkin hükümler.
 2. Kişisel veya ticari verilerinizi paylaşmakla, Turkbaba uygulaması ve web sitesinin Turkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösterdiğini ve Turk sistem ve kanunlarına tabi olduğunu kabul etmiş olmaktasınız.
 3. TurkBaba Uygulaması ve Web Sitesinin yönetimi olarak, tarafımıza sağlanan bilgi ve verileri uluslararası sınırlar da dahil olmak üzere gerekli olan her yerde kullanmamıza, TurkBaba Uygulaması, reklam verenler, diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar veya hepsi bir arada olmak üzere daha iye hizmet verme amacıyla gerekli yayınları verme hakkı bizlere tanımaktadır.

GEÇERLİ YASALAR

 1. Turkbaba web sitesini ve uygulamasını kullanmanız durumunda, bu Kullanım Koşullarına kanunlar ihtilafı ile ilgili esaslara ilişkin olarak Turkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını açıkça kabul ettiğiniz anlamına gelmekte olup Turkbaba ile aranızda doğabilecek her türlü anlaşmazlığın bu yasalara tabi olacağını kabul etmiş olmaktasınızdır.

Anlaşmazlıklar

 1. TurkBaba uygulamasının ve web sitesinin kullanımıyla ilgili herhangi bir ihtilaf, , Turkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul ticari tahkime intikal edecektir. Böylelikle İstanbul’da bulunan Mahkemeleri münhasır yargı yetkisini kabul etmiş olmaktasınız. Tahkim kararı bağlayıcı olacak ve yargı alanındaki herhangi bir mahkemede mahkeme kararı şeklinde olacaktır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, bu Sözleşme kapsamındaki tahkim, ister olağan tahkim yargılaması yoluyla isterse başka bir şekilde olsun, bu Sözleşmeye tabi diğer herhangi bir tarafın tahkimi ile birleştirilemez.

Bu sözleşmeden doğan veya bunlarla ilgili her türlü ihtilaf veya iddia, hükümlerinin ihlali, feshi veya geçersizliği İstanbul'daki yetkili Turk mahkemelerinde değerlendirilir.

 

Bu şartlar ve koşullar, birçok alt maddeyle beraber 47 maddeden oluşmaktadır. TurkBaba uygulamasını ve web sitesini kullanmanız durumunda tüm bu şartları ve alt paragraflarını herhangi bir kesinti veya istisna olmaksızın açıkça kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Your trade requests are welcom 24/7